لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 79 25 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 12 26 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 80 26 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 636 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 763 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 768 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 783 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 791 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 792 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 794 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 796 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 804 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 817 58 58 5000 6,900 تومان
11 رقمی 327 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 342 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 346 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 348 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 362 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 364 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 371 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 372 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 376 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 381 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 382 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 397 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 416 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 427 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 428 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 432 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 434 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 437 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 462 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 463 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 465 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 472 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 478 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 481 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 482 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 487 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 493 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 497 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 498 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 528 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 538 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 574 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 613 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 617 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 618 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 635 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 642 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 645 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 648 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 651 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 657 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 663 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 664 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 673 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 676 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 682 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 684 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 687 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 693 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 698 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 703 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 708 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 723 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 728 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 731 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 734 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 736 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 738 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 743 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 746 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 751 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 753 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 756 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 758 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 766 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 768 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 778 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 781 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 782 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 783 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 784 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 786 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 793 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 794 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 804 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 812 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 813 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 824 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 827 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 835 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 842 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 843 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 845 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 852 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 853 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 856 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 861 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 862 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 864 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 865 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 866 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 874 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 875 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 882 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 891 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 893 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 897 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 941 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 946 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 948 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 973 59 59 5000 6,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 017 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 040 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 213 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 214 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 225 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 236 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 253 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 289 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 345 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 459 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 501 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 559 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 574 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 659 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 799 209 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 139 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 250 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 425 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 006 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 024 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 027 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 028 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 039 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 042 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 043 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 044 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 062 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 858 137 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 61 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 74 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 81 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 07 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 08 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 09 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 26 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 30 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 60 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 66 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 14 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 29 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 47 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 49 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 63 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 98 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 19 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 33 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 41 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 50 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 36 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 69 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 79 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 88 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 89 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 91 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 01 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 15 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 28 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 39 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 56 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 62 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 86 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 03 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 43 25 2383 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 22 70 2750 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 38 73 3343 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 28 3354 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 58 18 3356 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 43 74 3372 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 28 3378 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 11 26 3652 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 94 4343 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 90 75 5000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 37 74 7712 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 31 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 64 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 96 81 1100 29 5000 12,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
10 رقمی 256 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 291 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 296 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 320 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 326 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 335 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 341 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 356 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 357 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 361 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 364 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 365 248 5000 17,500 تومان