لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 51 33 906 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 56 33 909 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 61 33 912 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 67 93 915 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 83 53 925 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 87 93 927 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 09 14 941 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 23 54 949 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 59 65 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 67 65 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 69 65 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 80 65 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 41 83 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 60 83 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 71 83 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 94 83 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 98 83 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 23 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 31 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 43 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 52 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 58 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 63 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 65 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 68 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 71 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 74 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 75 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 78 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 82 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 84 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 93 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 95 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 98 84 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 07 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 10 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 15 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 16 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 17 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 18 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 25 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 27 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 30 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 31 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 39 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 40 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 42 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 43 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 45 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 48 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 50 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 52 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 54 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 56 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 57 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 58 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 63 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 65 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 66 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 67 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 70 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 73 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 74 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 75 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 76 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 77 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 81 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 86 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 90 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 91 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 92 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 93 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 94 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 95 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 96 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 99 85 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 00 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 01 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 02 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 03 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 07 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 12 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 15 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 17 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 20 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 24 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 28 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 31 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 34 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 36 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 38 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 40 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 41 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 44 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 49 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 53 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 54 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 55 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 56 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 68 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 69 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 72 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 74 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 76 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 80 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 81 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 93 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 98 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 99 86 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 03 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 07 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 15 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 22 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 32 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 34 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 59 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 72 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 80 87 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 35 97 955 29 5000 25,000 تومان
13 رقمی 38 97 955 29 5000 25,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 235 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 239 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 248 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 267 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 288 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 308 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 314 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 324 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 326 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 343 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 350 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 355 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 357 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 370 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 378 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 403 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 407 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 414 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 422 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 430 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 431 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 449 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 456 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 462 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 464 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 469 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 473 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 478 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 487 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی