لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 573 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 867 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 894 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 906 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 974 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 053 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 057 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 091 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 196 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 293 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 724 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 737 59 59 5000 40,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 062 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 076 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 078 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 155 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 186 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 193 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 194 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 202 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 213 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 224 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 225 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 232 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 233 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 267 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 318 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 326 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 350 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 355 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 378 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 403 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 407 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 422 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 459 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 473 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 511 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 516 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 518 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 537 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 542 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 551 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 553 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 557 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 558 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 562 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 565 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 576 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 581 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 583 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 589 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 591 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 594 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 604 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 605 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 615 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 619 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 621 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 622 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 629 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 631 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 635 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 636 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 639 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 648 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 653 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 656 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 671 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 679 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 692 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 693 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 694 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 709 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 001 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 556 005 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 039 008 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 814 040 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 903 044 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 880 132 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 751 433 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 902 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 903 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 20,000 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 047 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 049 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 059 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 108 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 119 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 137 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 139 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 141 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 146 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 148 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 819 001 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 464 008 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 140 044 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 171 247 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 690 364 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 262 425 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 371 535 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 050 907 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 019 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 053 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 059 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 076 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 087 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 093 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 094 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 102 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 109 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 556 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 818 001 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 546 007 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 920 008 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 083 035 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 647 057 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 697 161 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 116 237 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 811 325 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 480 432 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 700 663 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 747 976 8638 3000 20,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 76 83 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 86 83 0088 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 59 11 1000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 49 02 1062 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 53 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 64 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 67 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 68 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 81 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 83 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 86 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 89 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 93 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 94 22 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 04 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 05 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 06 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 08 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 09 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 12 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 15 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 17 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 19 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 28 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 29 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 32 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 37 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 38 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 39 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 41 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 47 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 48 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 53 23 2000 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 43 25 2383 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 58 18 3356 22 5000 13,000 تومان
14 رقمی 50 24 4245 24 5000 13,000 تومان
14 رقمی 70 20 0204 29 5000 13,000 تومان
14 رقمی 16 10 1000 29 5000 13,000 تومان
14 رقمی 38 10 1000 29 5000 13,000 تومان
14 رقمی 96 10 1000 29 5000 13,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
10 رقمی 217 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 232 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 352 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 356 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 364 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 365 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 367 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 435 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 463 248 5000 80,000 تومان
10 رقمی 558 248 5000 80,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 9 رقمی با پیش شماره 5000 - رند
9 رقمی 6 01 24 5000 800,000 تومان
9 رقمی 7 11 20 5000 1,000,000 تومان
9 رقمی 2 55 22 5000 1,000,000 تومان
9 رقمی 5 01 24 5000 1,000,000 تومان
9 رقمی 8 19 24 5000 1,000,000 تومان
9 رقمی 1 20 24 5000 1,000,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - رند
14 رقمی 054 000 6859 3000 60,000 تومان
14 رقمی 100 000 6859 3000 60,000 تومان
14 رقمی 269 000 6859 3000 60,000 تومان
14 رقمی 000 100 6859 3000 60,000 تومان
14 رقمی 016 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 068 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 072 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 073 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 074 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 087 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 095 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 097 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 099 000 8632 3000 60,000 تومان
14 رقمی 016 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 024 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 027 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 031 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 036 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 039 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 042 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 043 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 051 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 057 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 062 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 065 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 072 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 074 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 078 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 084 000 8638 3000 60,000 تومان
14 رقمی 089 000 8638 3000 60,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - رند
14 رقمی 99 80 0088 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 00 81 0088 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 01 81 0088 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 08 81 0088 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 17 81 0088 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 33 83 0088 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 14 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 16 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 20 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 23 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 47 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 61 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 67 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 99 10 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 07 11 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 21 11 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 32 11 1000 22 5000 50,000 تومان
14 رقمی 38 11 1000 22 5000 50,000 تومان