لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 96 25 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 98 25 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 09 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 15 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 23 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 37 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 39 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 49 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 57 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 60 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 71 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 89 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 99 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 06 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 08 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 24 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 42 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 56 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 57 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 82 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 86 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 98 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 02 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 07 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 09 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 10 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 12 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 22 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 63 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 69 28 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 21 29 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 71 29 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 613 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 617 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 624 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 631 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 640 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 642 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 645 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 646 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 651 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 654 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 657 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 664 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 665 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 671 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 672 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 677 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 678 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 680 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 683 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 685 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 692 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 695 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 699 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 701 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 702 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 704 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 705 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 706 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 708 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 711 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 712 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 713 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 728 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 738 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 741 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 745 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 751 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 760 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 770 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 776 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 784 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 788 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 790 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 793 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 798 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 831 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 843 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 854 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 857 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 868 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 891 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 898 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 900 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 905 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 906 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 911 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 922 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 926 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 936 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 947 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 966 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 977 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 980 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 988 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 989 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 991 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 992 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 221 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 271 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 298 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 354 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 694 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 737 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 781 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 783 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 822 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 834 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 843 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 854 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 891 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 892 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 894 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 901 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 904 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 911 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 912 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 913 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 915 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 918 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 928 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 930 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 931 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 933 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 939 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 944 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 958 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 968 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 987 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 054 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 066 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 160 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 011 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 012 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 015 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 017 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 025 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 027 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 028 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 042 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 044 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 061 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 063 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 065 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 076 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 082 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 106 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 108 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 117 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 126 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 131 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 148 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 153 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 167 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 235 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 251 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 324 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 366 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 434 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 462 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 465 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 617 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 644 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 645 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 676 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 684 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 708 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 746 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 753 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 756 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 758 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 782 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 786 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 823 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 824 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 831 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 832 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 843 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 852 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 861 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 865 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 872 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 891 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 973 59 59 5000 40,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 342 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 381 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 386 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 413 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 501 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 516 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 527 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 537 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 542 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 551 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 553 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 557 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 558 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 562 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 565 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 576 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 581 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 589 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 591 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 597 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 601 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 605 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 615 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 622 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 629 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 631 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 635 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 636 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 639 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 648 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 653 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 671 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 692 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 694 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 709 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 001 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 20,000 تومان