لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 77 94 352 22 5000 160,000 تومان
13 رقمی 02 08 413 22 5000 160,000 تومان
13 رقمی 92 23 681 27 5000 160,000 تومان
13 رقمی 25 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 32 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 34 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 41 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 45 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 47 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 48 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 62 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 68 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 72 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 85 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 92 59 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 09 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 13 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 20 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 24 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 29 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 34 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 35 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 37 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 38 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 39 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 40 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 41 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 51 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 52 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 53 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 55 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 59 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 60 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 61 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 64 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 70 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 73 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 76 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 79 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 81 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 85 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 95 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 99 60 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 00 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 04 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 06 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 09 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 17 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 18 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 19 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 23 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 24 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 25 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 29 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 30 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 31 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 33 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 37 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 43 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 49 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 50 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 68 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 74 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 76 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 87 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 88 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 89 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 90 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 93 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 99 61 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 01 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 03 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 05 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 07 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 08 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 12 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 14 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 19 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 21 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 23 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 26 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 28 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 33 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 34 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 36 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 40 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 45 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 49 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 53 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 54 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 59 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 60 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 61 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 63 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 65 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 67 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 68 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 71 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 72 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 73 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 75 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 78 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 84 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 85 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 86 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 89 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 90 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 95 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 98 62 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 00 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 04 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 05 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 06 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 10 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 16 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 18 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 19 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 21 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 24 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 26 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 30 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 33 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 42 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 44 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 49 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 53 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 55 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 64 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 65 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 66 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 68 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 70 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 76 63 955 29 5000 160,000 تومان
13 رقمی 79 63 955 29 5000 160,000 تومان