لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 792 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 834 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 838 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 870 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 881 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 889 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 893 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 903 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 934 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 943 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 956 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 962 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 964 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 973 63 57 5000 6,900 تومان
11 رقمی 035 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 044 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 065 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 087 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 089 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 113 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 648 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 673 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 782 59 59 5000 6,900 تومان
11 رقمی 847 59 59 5000 6,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 008 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 078 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 108 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 225 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 233 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 236 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 253 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 311 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 318 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 345 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 350 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 459 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 559 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 659 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 680 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 545 555 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 034 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 047 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 068 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 072 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 073 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 074 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 078 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 087 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 097 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 100 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 118 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 120 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 121 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 139 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 358 288 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 024 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 027 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 028 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 039 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 042 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 043 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 044 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 062 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 065 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 074 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 078 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 084 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 086 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 088 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 089 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 106 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 03 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 12 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 17 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 26 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 74 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 81 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 07 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 08 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 09 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 26 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 53 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 60 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 66 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 29 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 47 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 49 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 63 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 98 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 19 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 21 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 33 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 41 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 71 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 76 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 90 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 97 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 17 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 36 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 69 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 79 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 88 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 89 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 91 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 01 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 02 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 15 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 28 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 39 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 56 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 62 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 86 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 88 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 00 77 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 03 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 05 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 06 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 12 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 31 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 43 25 2383 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 22 70 2750 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 00 80 3000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 38 73 3343 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 28 3354 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 58 18 3356 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 43 74 3372 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 28 3378 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 11 26 3652 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 94 4343 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 90 75 5000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 37 74 7712 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 14 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 23 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 31 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 35 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 64 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 89 10 1000 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 96 81 1100 29 5000 12,900 تومان
14 رقمی 25 09 1392 29 5000 12,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 5000 با 30% تخفیف ویژه - نیمه رند
10 رقمی 103 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 125 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 291 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 296 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 297 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 304 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 307 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 323 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 326 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 341 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 342 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 356 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 357 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 361 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 364 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 365 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 367 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 376 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 379 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 384 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 386 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 389 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 390 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 393 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 398 248 5000 17,500 تومان
10 رقمی 402 248 5000 17,500 تومان