لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 34 61 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 13 62 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 04 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 08 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 21 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 37 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 43 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 82 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 93 64 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 20 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 24 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 38 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 54 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 69 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 74 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 81 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 82 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 83 65 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 02 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 09 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 13 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 24 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 31 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 35 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 37 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 39 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 41 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 45 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 46 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 48 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 54 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 57 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 61 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 67 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 71 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 74 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 75 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 81 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 85 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 86 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 87 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 92 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 97 66 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 01 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 03 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 04 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 07 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 13 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 15 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 16 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 18 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 20 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 30 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 31 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 32 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 35 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 36 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 38 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 39 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 44 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 47 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 48 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 49 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 50 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 52 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 55 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 56 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 58 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 61 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 62 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 63 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 64 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 65 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 66 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 69 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 71 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 72 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 73 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 76 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 78 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 82 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 83 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 84 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 86 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 87 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 89 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 91 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 92 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 93 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 97 67 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 09 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 10 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 11 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 15 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 16 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 20 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 21 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 23 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 25 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 26 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 28 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 29 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 30 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 34 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 35 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 36 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 37 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 38 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 41 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 43 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 45 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 51 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 52 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 56 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 58 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 61 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 62 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 67 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 69 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 71 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 73 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 74 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 76 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 81 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 88 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 90 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 93 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 98 68 955 29 5000 20,000 تومان
13 رقمی 99 68 955 29 5000 20,000 تومان