لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 5000 با 50% تخفیف ویژه - نیمه رند
13 رقمی 31 62 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 32 62 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 80 62 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 84 62 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 21 63 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 45 63 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 46 77 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 12 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 15 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 17 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 24 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 34 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 44 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 53 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 81 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 83 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 92 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 95 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 97 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 99 78 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 14 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 19 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 22 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 23 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 25 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 26 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 32 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 33 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 35 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 36 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 42 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 43 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 45 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 47 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 48 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 51 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 55 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 56 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 59 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 61 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 62 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 64 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 68 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 69 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 70 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 72 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 73 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 75 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 76 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 77 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 78 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 81 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 82 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 83 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 84 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 89 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 90 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 91 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 92 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 96 79 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 05 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 17 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 19 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 31 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 39 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 48 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 51 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 56 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 57 80 955 29 5000 15,000 تومان
13 رقمی 41 96 955 29 5000 15,000 تومان
5000576812392 تماس بگیرید 01132290134
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 26 40 1000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 36 40 1000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 53 41 1000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 79 41 1000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 92 46 1000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 09 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 17 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 38 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 42 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 47 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 48 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 49 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 54 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 62 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 76 23 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 16 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 36 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 38 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 57 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 61 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 65 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 67 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 68 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 71 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 78 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 83 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 96 24 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 21 25 2000 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 43 25 2383 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 31 93 3344 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 43 74 3372 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 38 69 3525 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 88 54 3667 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 97 12 5634 22 5000 15,000 تومان
14 رقمی 71 88 8830 22 5000 15,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 043 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 054 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 134 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 146 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 157 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 174 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 176 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 183 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 193 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 199 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 205 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 213 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 216 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 224 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 231 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 248 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 267 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 284 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 308 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 314 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 324 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 326 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 343 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 350 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 370 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 378 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 403 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 407 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 414 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 422 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 430 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 431 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 449 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 456 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 459 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 462 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 464 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 469 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 473 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 478 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 487 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 501 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 518 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 537 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 540 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 542 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 549 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 551 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 553 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 557 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 560 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 562 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 565 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 566 000 6859 3000 25,000 تومان
14 رقمی 570 000 6859 3000 25,000 تومان