لیست شماره اختصاصی پنل اس ام اس

با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست زیر تنها بخش کوچکی از شماره های قابل واگذاری است. در صورتی که شماره مورد نظر شما در لیست زیر وجود ندارد لطفا  درخواست خرید شماره مورد نظر خود را در بخش تیکت ثبت نمایید.
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 96 25 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 23 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 49 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 71 26 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 08 27 283 5000 40,000 تومان
11 رقمی 568 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 617 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 645 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 646 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 651 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 657 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 678 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 683 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 695 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 699 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 701 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 704 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 705 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 712 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 713 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 738 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 741 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 745 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 751 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 770 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 776 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 777 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 793 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 831 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 843 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 854 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 857 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 868 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 905 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 922 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 936 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 940 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 947 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 966 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 977 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 980 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 988 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 989 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 991 63 57 5000 40,000 تومان
11 رقمی 221 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 298 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 694 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 781 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 783 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 843 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 868 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 892 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 894 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 911 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 912 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 915 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 922 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 930 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 933 58 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 054 59 58 5000 40,000 تومان
11 رقمی 015 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 027 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 042 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 066 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 101 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 225 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 251 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 324 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 644 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 645 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 684 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 708 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 753 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 756 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 758 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 786 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 831 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 832 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 843 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 861 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 872 59 59 5000 40,000 تومان
11 رقمی 973 59 59 5000 40,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 211 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 231 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 248 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 281 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 291 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 368 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 381 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 386 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 413 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 414 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 491 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 499 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 501 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 516 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 524 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 527 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 537 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 542 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 551 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 553 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 557 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 558 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 562 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 565 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 576 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 589 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 591 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 597 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 601 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 605 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 615 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 622 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 629 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 631 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 635 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 636 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 639 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 648 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 653 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 671 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 692 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 694 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 709 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 770 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 001 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 505 004 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 010 006 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 039 008 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 814 040 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 903 044 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 880 132 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 799 209 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 751 433 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 545 555 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 902 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 903 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 904 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 906 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 912 685 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 20,000 تومان
14 رقمی 018 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 028 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 029 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 042 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 049 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 059 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 067 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 070 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 094 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 096 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 108 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 119 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 140 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 141 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 148 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 819 001 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 464 008 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 140 044 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 440 224 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 171 247 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 690 364 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 262 425 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 371 535 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 050 907 8632 3000 20,000 تومان
14 رقمی 019 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 032 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 037 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 045 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 048 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 053 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 059 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 076 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 087 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 093 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 094 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 095 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 106 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 109 000 8638 3000 20,000 تومان
14 رقمی 211 000 8638 3000 20,000 تومان