تعرفه ارسال پیامک (ريال)

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با 500،000 ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ 123 ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ 290 ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها 106 ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ 265 ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ريال) تا مبلغ(ريال) تعرفه هر پیامک فارسی(ريال) تعرفه هر پیامک لاتین(ريال)
10,000 699,999 149 345
700,000 1,499,999 143 340
1,500,000 4,999,999 138 335
5,000,000 14,999,999 132 330
15,000,000 29,999,999 128 325
30,000,000 59,999,999 125 320
60,000,000 499,999,999 122 315

  توضيحات مهم :

مبناي محاسبه هزينه هاي ارسال پيام كوتاه بر اساس واريزي مشتري طبق جدول فوق خواهد بود

هميشه ميزان آخرين خريد مشتري درجه حساب او را تعيين مي كند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي زير تماس بگيريد.

  01132290134
  01132290174
  09116665601